เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2562116
ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่-ปี-2562-ไตรมาส-4115
ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่-ปี-2562-ไตรมาส-3129
ข้อมูลเชิงสถิติในปีงบประมาณ 2562166
ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่-ปี-2562-ไตรมาส-219
ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่-ปี-2562-ไตรมาส-1126

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB