นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 98 คน

เยี่ยมชม 49,610 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ส.ค. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
25 ต.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
27 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
27 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
14 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
26 เม.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
29 พ.ย. 61สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
12 ต.ค. 61สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 แชร์  
30 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 แชร์  
15 มิ.ย. 61สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
12 เม.ย. 61สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
29 มี.ค. 61สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
20 ก.พ. 61สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา