เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สก.ถ.๒๕๐๐๗ สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 5520 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระซับใหญ่ สายซับใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10917 เม.ย. 63
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ หลังคู่ ขับเลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13716 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 413727 มิ.ย. 62
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 256113518 มิ.ย. 62
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต6414 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล7013 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB