เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันภัย ปี2563124
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)175
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256385
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม12
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)163
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม167
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม179
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562165
แผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามกมรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐154
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต160
จัดซื้อจัดจ้าง 2561251
แผนอัตรากำลัง 3 ปี3150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 -2564169
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256017
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.256116
แผนป้องกันการทุจริต อบต.ช่องกุ่ม180
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562170
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 - 2563160
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน144
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ145

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB