เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามกมรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐131
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต134
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 -2564147
แผนป้องกันการทุจริต อบต.ช่องกุ่ม140
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน123
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ125
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต131

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB