เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)160
แผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามกมรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐145
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต152
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 -2564163
แผนป้องกันการทุจริต อบต.ช่องกุ่ม166
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน137
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ138
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต147

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB