เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 - 2563

วันที่ 16 ก.ค. 61 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

แแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 - 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนพัฒนาบุคลากร(2561-2563).pdf394.19 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB