เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายมนตรี ประยงค์ขำ

  นายก อบต.ช่องกุ่ม

  084-8632589

 • นายสมหมาย กุ่มประสิทธิ์

  รองนายก อบต.ช่องกุ่ม

 • นายจัด กุ่มประสิทธิ์

  รองนายก อบต.ช่องกุ่ม

 • นายสุราชันต์ ทองแดง

  เลขานายก อบต.ช่องกุ่ม0.01s. 0.50MB