นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 307 คน

เยี่ยมชม 49,623 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายปรีดา อินทกุล

  ประธานสภา อบต.ช่องกุ่ม

 • นายสมควร เทือกโคกกรวด

  รองประธานสภา อบต.ช่องกุ่ม

 • นางวิภา บุษดา

  เลขานุการสภา อบต.ช่องกุ่มสมาชิกสภา

 • นายขอน พลแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายฉลอม ประยงค์เพ็ชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบุญลือ กุ่มเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายบุญมี กุ่มเดช

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสวย ไทยแท้

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญมี โสดาราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสุพัฒตรา สวามิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางมะลิวัลย์ งามเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเสน่ห์ สังข์กรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายอดุล สีเขียวแก่

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมาน กุ่มประสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสำรวย งามฤทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเวียง ประยงค์ขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมคิด งามบุญช่วย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญช่อ ทองแดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา