เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)71 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง9531 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๒6926 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๑628 ม.ค. 61
การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๑608 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB