นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 49,558 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) แชร์  
3 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
3 ก.พ. 64พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) แชร์  
15 มิ.ย. 63ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
31 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
17 ม.ค. 62จดหมายข่าวการชำระภาษี แชร์  
8 ม.ค. 61การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๑ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา