นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 49,637 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
4 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม แชร์  
4 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  แชร์  
27 ส.ค. 63ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ช่องกุ่ม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ แชร์  
5 มิ.ย. 63ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ปี2563 แชร์  
31 มี.ค. 63แบบรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แชร์  
25 มี.ค. 63ประกาศสถานการร์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แชร์  
20 มี.ค. 63คำสั่งจังหวัดสระแก้ว แชร์  
20 มี.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม  แชร์  
14 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
14 ก.ย. 62ช่องกุ่มคัพ ครั้งที่ 1 แชร์  
19 มิ.ย. 62ศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย แชร์  
22 เม.ย. 62รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต แชร์  
13 เม.ย. 62โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา