เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

แชร์

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ยากไร้ / ยากจน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี2562 "โครงการทอเสื่อกก" วันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB