นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 49,644 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64Big Cleaning Day แชร์  
30 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2564 แชร์  
30 ต.ค. 63วันประมงแห่งชาติ แชร์  
1 ต.ค. 63ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่นตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) แชร์  
12 พ.ค. 63โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ แชร์  
21 เม.ย. 63โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโคโรนา-19 (COVID-19) แชร์  
20 เม.ย. 63ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สก.ถ.๒๕๐๐๗ สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระซับใหญ่ สายซับใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
17 เม.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระซับใหญ่ สายซับใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม แชร์  
19 มี.ค. 63วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563 แชร์  
17 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
3 ก.พ. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563 แชร์  
16 ม.ค. 63ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ หลังคู่ ขับเลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
13 ม.ค. 63งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  แชร์  
8 ม.ค. 63พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แชร์  
8 ม.ค. 63โครงการ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่  แชร์  
25 ต.ค. 62ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 41 รายการ
เปลี่ยนภาษา