นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 49,672 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำไตรมาสที่ 2-2564
23 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศราคากลาง
23 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
23 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชัน
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริต
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มBig Cleaning Day
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2563
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๒๕oo๗ สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕o เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑o,๗๕o ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอ
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๒๕oo๖สายบ้านโคกไม้งาม-ถนนลาดยางสาย ๓๔๘๕ หมู่ที่๘ บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง๕เมตร ยาว ๑,๓o๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา