นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 11,091 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มมาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มมาตรการ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มแผนการดำเนินงาน อบต.ช่องกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มคำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษาฯ
5 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มคำสั่งมอบหมายงานกองช่าง
5 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มคำสั่งมอบหมายงานกองคลัง
5 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มคำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด อบต.
4 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
4 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
30 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2564
30 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มวันประมงแห่งชาติ
29 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
8 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา