นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 49,592 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายมนตรี ประยงค์ขำ

  นายก อบต.ช่องกุ่ม

  084-8632589

 • นายสมหมาย กุ่มประสิทธิ์

  รองนายก อบต.ช่องกุ่ม

  063-6483168

 • นายจัด กุ่มประสิทธิ์

  รองนายก อบต.ช่องกุ่ม

  064-2453719

 • นายสุราชันต์ ทองแดง

  เลขานายก อบต.ช่องกุ่ม

  091-7898737

เปลี่ยนภาษา