นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 49,584 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 ก.ย. 63ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 แชร์  
2 ต.ค. 61ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 แชร์  
2 ต.ค. 61ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 แชร์  
1 ต.ค. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
27 ก.ย. 61ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561  แชร์  
20 ก.ย. 61ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา