นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 11,081 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 6 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
8 ม.ค. 64ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อชุดตรวจตามโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค NCD. ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 ม.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 ม.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเข้าสู่พื้นที่เกษตรหมู่ที่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
4 ม.ค. 64จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังภายในตำบลช่องกุ่ม หมู่ที่ 1,6,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา