นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 49,666 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ต.ค. 62ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 ก.พ. 62ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
22 ก.พ. 62ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
11 ก.ย. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 แชร์  
30 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา